Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lahkus Ungari president Árpád Göncz

7. oktoobril 2015 lahkus postsotsialistliku Ungari esimene president Árpád Göncz.

Göncz oli Ungari presidendiks vahemikus 1990-2000. Ta võttis osa 1956. aasta Ungari ülestõusust, viibis seejärel vangistuses. Pärast vanglast vabanemist algas Gönczi kirjanduslik tegevus. Ta oli tuntud eelkõige draamakirjanikuna, aga ka tõlkijana. Ta tõlkis inglise keelest ungari keelde J. R. R. Tolkieni "Sõrmuste Isanda".

1988. aastal astus ta Vabade Demokraatide Liitu. Mais 1990 valiti ta Ungari parlamenti, sama aasta 2. maist 3. augustini oli parlamendi spiiker. 4. augustil 1990 valiti ta viieks aastaks Ungari presidendiks. Teist korda valiti ta riigi presidendiks 4. augustil 1995 ja ta oli Ungari president 4. augustini 2000.

"Minus tekitas suurt kurbust ja valu teade, et kommunismiikkest vaba Ungari esimene riigipea, suur demokraat ja julge kodanik Árpád Göncz on surnud," kirjutas president Toomas Hendrik Ilves Ungari kolleegile János Áder'ile saadetud kaastundekirjas.

"Árpád Göncz, kellele Eesti Vabariik on annetanud Maarjamaa Risti ketiklassi teenetemärgi, seisab meie mälestustes soome-ugri rahvaste ühe mõjuka eestkõnelejana, kelle hoiatuse järgi on nad jõudnud oma saatusekella 11.59 minuti juurde ning ka Eestist ja Ungarist sõltub väga palju, et meie sugulasrahvaste keel ja kultuur ei kaoks, nende identiteet säiliks," kirjutas Eesti riigipea kaastundekirjas.

Árpád Göncz oli esimene soome-ugri riigi president, kes ametis olles käis läbi kõik hõimurahvad.

Vikipeedia ja VPK materjalide põhjal.

Ungarlased

Ungari riigilippNimetused
Ungarlaste enesenimetus on magyar, madjar. Ungari Vabariik asub Kesk- Euroopas, selle naaberriikideks on Slovakkia, Rumeenia, Horvaatia, Ukraina ja Austria.

Arvukus
Ungarlased on suurima rahvaarvuga soome-ugri rahvas - 14,5 miljonit inimest. Pealinn Budapest. Ligi 3,5 miljonit ungarlast elab vähemusrahvusena naaberriikides (Rumeenia, Slovakkia, Ukraina, Serbia, Horvaatia jt). Ungari kogemus näitab, et soodsais oludes võib soome-ugri keelt kõnelev rahvas kasvada mitmemiljoniliseks.

Keel
Ungari keele esimesi ülestähendusi leidub 9. ja 10. sajandil Bütsantsi allikais. Umbes 1200. aastast pärinev "Hauakõne" on vanim ungari ja ühtlasi soome-ugri keelte kirjalik tekst. Ungari kirjakeel hakkas tekkima 16. sajandil. Sõnavara sisaldab peale soomeugrilise kihi laene kunagiste türgi sugu hõimude bulgaaride keelest, slaavi keeltest, türgi keelest ja mujalt.

Ungari keele lähimad sugulaskeeled uurali keelte ugri grupis on handi ja mansi keel. Keelesuguluse tõttu on ungarlaste peamine huviobjekt Handi-Mansimaa.

Ajalugu
Moodustades Ungari kuningriigi (1000) sulandasid ungarlased oma rahvuse hulka Doonau madalikul elanud mitmeid germaani ja slaavi hõime.

Ajalooliselt oli madjarite hõim küllalt sõjakas, nende rüüsteretked Kesk-ja Lääne- Euroopasse lõppesid 11. sajandi algul, kui ungari esimene kuningas István I (1001. aastal) katoliku usku astus. Elanike peamiseks tegevusalaks sai põllundus.