Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ižmakomid

Ižmakomi naised rahvariietes
Petšora keskjooksul ning selle lisajõgede Ussa ja eelkõige Ižma kallastel elavad ižmakomid (izvatas) – tugeva regionaalse identiteediga etnograafiline rühm.

2002. aasta rahvaloenduse andmetel määratles 15 607 inimest end ižmakomidena.

Ižmakomid on komide kõige põhjapoolsem rühm, kes erinevalt teistest komidest kasvatavad saamide kombel põhjapõtru.