Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sürjakomid


Enesenimetused on komi-vojtõr, komi-mort, komi-joz, iz´vatas. 11.–15. sajandini nimetasid naabrid komisid permideks. 17. sajandiks juurdus vene keelde etnonüüm sirene (sirjane, zyrjane).

Sürjakomid ehk sürjalased elavad Komimaa põhjaosas ja neid kutsutakse ka põhjakomideks. Üldse on komisid kokku ligi 450 000, nendest 300 000 on sürjakomid.

 Pildil sürjakomi käsitöö XX sajandi algusest.
www.komi.com