Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari Ušemi juht kardab FSB peale kaebust esitada

01.05.2007

Rahvusliku liikumise Mari Ušem juht Nina Maksimova loobus ootamatult otsusest pöörduda kohtusse seoses Venemaa prokuratuuri ja FSB poolt tema vastu toime pandud ebaseaduslike repressioonide ja jälitustegevusega, teatas naise advokaat Ramil Ahmetgalijev inimõigusühendusele AGORA. Advokaat kardab, et Maksimovale on avaldatud survet.

 

AGORA esimehe Pavel Tšikovi sõnul teatas Maksimova talle, et kardab kriminaalasja taasalustamist ja surve avaldamist ning kahtleb, kas on mõtet kohtu poole pöörduda. Venemaa kodanikuühiskonna aktiviste kaitsev assotsiatsoon seostas tema seisukohamuutust sellega, et Mari Eli Vabariigi võimud ei ole lõpetanud mari rahva ühiskondliku liikumise esindajate tagakiusamist.

 

FSB initsiatiivil süüdistati Maksimovat vaenuõhutamises, hiljem aga lõpetati kriminaalasi kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Maksimova sõnul jälitati teda uurimise käigus peaaegu kolm kuud ning kutsuti mitmeid kordi kahtlustatavana ülekuulamistele.

 

"Mind jälitati videokaameratega, kuulati pealt telefonikõnesid ja salvestati neid. Siiamaani pole ma vabanenud hirmust eriteenistuste ees," kirjutas Maksimova oma hagis, mida ta veel 23. aprillil advokaat Ahmetgalijeviga kooskõlastas.

 

Mari Ušemi esinaine kavatses kaevata Joškar-Ola aseprokuröri ebaseadusliku tegevuse peale uurimise käigus, taotleda riigilt ametlikku vabandamist ja kompensatsiooni moraalse kahju tekitamise eest.

 

"Minu väärikust alandati rassi, keele, rahvusliku ja religioosse kuuluvuse alusel, mistõttu sattusin nn kurjategijana meie linnas halba valgusesse. Nii teistest rahvustest head tuttavad kui ka pere ja sugulased – aga pere on meil paljurahvuseline, mees on armeenlane, ise räägin aga soome, armeenia, niidu- ja mäemari, vene, ukraina ja aseri keelt – hakkasid mind juba fašismis kahtlustama. See kõik on kahjustanud minu tegevust Mari Ušemi juhina. Kannatada on saanud nii minu autoriteet organisatsiooni juhina kui ka Mari Ušemi maine," selgitas Maksimova oma esitamata jäänud kaebuses.

 

1917. aastal rajatud Mari Ušem on põhikirja järgi organisatsioon, mis tugevdab tolerantsust ja sõprust eri rahvaste ja usuliste tõekspidamiste vahel. Liikumise põhitegevuseks on mari rahva rahvuslik ja kultuuriline konsolideerimine. Toimuvad mitmesugused kultuuriüritused, mis on suunatud eri rahvuste vaheliste suhete parandamisele ja arendamisele. Organisatsioonil on esindused 12 Marimaa rajoonis ning Udmurtias, Baškortostanis, Handi-Mansi ringkonnas ja Kirovi oblastis.

 

Marisid on Venemaal üle 600 000 inimese.

 


Mari Ušemi tagakiusamise kroonika:

  • Mais 2006 algatatakse kriminaalasi vaenu õhutamises mari omausu preestri Vitali Tanakovi vastu seoses Tanakovi poolt kirjutatud ja levitatud brošüüriga "Preester kõneleb".
  • Juulis 2006 eraldatakse Tanakovi süüasjast eraldi Nina Maksimova materjalid.
  • Augustis 2006 esitatakse Maksimovale samuti süüdistus vaenu õhutamises.
  • Detsembris 2006 mõistetakse Tanakovile karistuseks 120 tundi kohustuslikke töid. Kuue tunnuse alusel seitsmest mõistetakse ta aga vaenuõhutamise osas õigeks ning rahvustevahelise vaenu õhutamist kohus ei tuvasta. Otsus jõustus, praegu valmistatakse ette kaebust Euroopa inimõiguste kohtusse sõna- ja usutunnistuse vabaduse rikkumise kohta.
  • 8. novembril 2006 rahuldas Joškar-Ola kohus Venemaa registreerimisameti taotluse Mari Ušemi tegevuse peatamiseks.
  • 27. detsembril 2006 tühistas Mari Eli ülemkohus Mari Ušemi tegevuse peatamise.
  • Märtsis 2007 lõpetati Nina Maksimova kriminaalasi kuriteo koosseisu puudumise tõttu.

 Allikad: Ülevenemaaline Kodanike Kongress, MariUver