Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Oslos lõppes saami soolise võrdsuse konverents

24.04.2007

 

19.-20. aprillini toimus Norra pealinnas Oslos saami soolise võrdsuse konverents, millest võtsid osa Norra, Rootsi ja Soome saamiparlamentide presidendid, ÜRO põlisrahvaste foorumi esimees, Gröönimaa ning Venemaa Neenetsi autonoomse ringkonna ja Murmanski oblasti esindajad.

Konverentsi teemaks oli "Jõud ja otsustusõigusetus: sooline perspektiiv" ning seal räägiti saami naiste enesemääramise õigusest ja feminismi võimalustest põlisrahvaste hulgas.

Allikas: Finougr, www.samis.no