Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Enamik marimaalastest on usklikud

29.06.2007

Hiljutise sotsioloogilise küsitluse kohaselt mängib religioon marimaalaste elus tähtsat osa, teatas Mari Eli Vabariigi kultuuriminister Mihhail Vasjutin Joškar-Olas presidendi juurde loodud usuühendustega koostööd tegeva nõukogu koosolekul.

Marimaa keele, kirjanduse ja ajalooinstituudi korraldatud küsitlusel osalenud 1500 inimesest vastas 47,5 protsenti, et religioonil on nende elus tähtis koht ning 12,5 protsenti pidas usku isegi väga tähtsaks. 31 protsenti pidas religiooni mitte niivõrd oluliseks ja vaid 7,9 protsenti küsitletutest märkis, et usk ei tähenda nende jaoks midagi.

67,3 protsenti küsitletutest pidas end õigeusklikuks, 14 protsenti mari omausuliseks ja üle viie protsendi moslemiks. Nõukogu liikmed möönsid, et Marimaal suhtutakse usklikesse lugupidavalt ja konfessioonide vahel valitseb rahu.

Allikas: Regnum