Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kohus tunnistas mari preestri raamatu ekstremistlikuks

10.08.07

Kolmapäeval, 8. augustil otsustas Joškar-Ola linnakohus prokuratuuri avalduse alusel, et mari omausu preestri Vitali Tanakovi raamatuke “Onaen oila” (“Preester räägib”) on ekstremistlik kirjandus.

Samas taganes kohus 26. detsembril tehtud otsusest mõista Tanakov süüdi vaenu õhutamise paragrahvi alusel, öeldes, et tema tegutsemine pole olnud vaenu õhutav.

Joškar-Ola prokurör leidis brošüüris vaenu õhutavaid lõike, mis alandavad ka osade inimeste inimväärikust rahvuse, keele, päritolu, religiooni suhtumise või mingisse sotsiaalse gruppi kuulumise pärast. Lisaks motiveeris prokurör oma avaldust sellega, et Tanakov oli enne Joškar-Ola linnakohtu poolt süüdi mõistetud.

Mari omausu preestri brošüüri tunnistamine ekstremistlikuks võib inimõiguslaste hinnangul viia lõpuks omausu ärakeelamiseni. “Kohus seadustas selle, et mari traditsioonilist religiooni, nii nagu seda mõistab Tanakov, ei tohi enam järgida,” nentis ühiskondliku organisatsiooni “Inimene ja seadus” kaasesimees Sergei Poduzov.

Tanakovi kaitsjad lasid hinnata antud brošüüri Nižni Novgorodi Riikliku Ülikooli ekspertidel, kes kinnitasid, et seal ei leidu mingist rahvusest, mingisse konfessiooni või sotsiaalsesse gruppi kuuluvate inimeste alavääristamist.

Neil on kavas kohtuotsus Mari Eli Vabariigi ülemkohtusse edasi kaevata, sest see rikub inimõigusi ja puudutab umbes 40 protsenti Marimaal elavatest inimestest.

Allikas: Civitas.Ru