Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari ajakirjanik jäi süüdi presidendi laimamises

14.08.07

Mari Eli Vabariigi ülemkohus tunnistas 9. augustil kohaliku ajakirjanike liidu eksesimehe Georgi Pirogovi süüdi president Leonid Markelovi laimamises, jättes jõusse Joškar-Ola linna rahukohtu otsuse, millega mõisteti Pirogovile karistuseks kuus kuud tingimisi vangistust.

Pirogov pidas 2005. aasta augustis Joškar-Olas miitingul kõne, milles ta nimetas ka vabariigi juhi nime. Paar päeva pärast seda algatati tema vastu kriminaalasi laimamise ja põhjendamatu kuriteos süüdistamise paragrahvi alusel.

Regionaalse ühiskondliku ühenduse „Inimene ja seadus” kaasesimees Sergei Poduzov nentis, et Pirogov kasutas põhiseaduslikku õigust oma arvamust avaldada, kui ta meeleavaldusel presidenti kritiseeris ja prokuratuuril ei olnud seega seaduslikku alust kriminaalasja algatamiseks.

Uurimise käigus viidi läbi kolm lingvistilist kohtuekspertiisi, kus analüüsiti kõne stenogrammi. Mari Riikliku Ülikooli eksperdid ei tuvastanud esialgu Pirogovi kõnes midagi kuritegelikku, ent Tšeboksarõ Riikliku Ülikooli lingvistide arvates teotas Pirogov siiski Markelovi au ja eneseväärikust.

Samas tegid eksperdid kohtus märkuse, et paberil olev stenogramm erineb helilindistusest.

Allikas: Civitas