Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Gruusias valmis esimene uurimus vadja keelest

31.08.2007

Gruusia Teaduste Akadeemia ida-uuringute instituudis avaldati esimene uurimus vadja keele kohta, mille koostas Fjodor Rožanski Vadjamaale Jõgõperä ja Luuditsa küladesse tehtud ekspeditsioonide põhjal.

Rožanski ettekanne „Raskekujulised laused vadja keeles” ei sisalda erilisi avastusi, kuid siiski paari huvitavat detaili. Nimelt märgib ta, et vaatamata pikaajalisele viibimisele venekeelses keskkonnas on väga vähesed laused vadja keeles konstruktsioonilt sarnased venekeelsetele.

Ka märgib ta, et vadjalased ei kasuta sarnaselt venelastega sõna „kuigi”, eelistades lihtsalt näiteks konstateerida, et „ta töötab palju, aga saab vähe palka”. Vene keele mõjutusel võiks aga öelda pigem nii: „Kuigi ta töötab palju, saab ta vähe palka”.

Allikas: Kominarod