Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari kart sai ülemkohtus võidu

26.09.2007

Eile, 25. septembril tühistas Mari Eli Vabariigi ülemkohus Joškar-Ola kohtu otsuse, millega oli mari omausu preestri (kardi) Vitali Tanakovi brošüür “Onajeng ojla” (Preester räägib) kuulutatud ekstremistlikuks kirjanduseks.

Joškar-Ola linnakohus otsustas 8. augustil prokuratuuri avalduse alusel, et Tanakovi raamatuke on ekstremistlik kirjandus. Prokurör tuvastas raamatus lõike, mis olevat suunatud vihkamise ja vaenu õhutamisele ja mis alandavat ka osade inimeste inimväärikust rahvuse, keele, päritolu, religiooni suhtumise või mingisse sotsiaalse gruppi kuulumise pärast. Lisaks motiveeris prokurör oma avaldust sellega, et Tanakov oli enne Joškar-Ola linnakohtu poolt süüdi mõistetud.

Samas taganes kohus 8. augustil 26. detsembril tehtud otsusest mõista Tanakov süüdi vaenu õhutamise paragrahvi alusel, öeldes, et tema tegutsemine pole olnud vaenu õhutav.

Ülemkohtus rõhutasid Tanakovi kaitsjad, et Joškar-Ola linnakohus viitab oma otsuses lingvistilise ekspertiisi tulemustele, mida kohtuistungil ei käsitletud ja mille kohaselt ei olnud üllitises midagi vaenu õhutavat.

Tanakov on Joškar-Ola kohtu otsuse edasi kaevanud ka Euroopa inimõiguste kohtusse. Tema hinnangul on Venemaa Föderatsioon rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni mitut paragrahvi: õigust õiglasele kohtumõistmisele ja eraelu puutumatusele ning samuti ka mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse põhimõtet.

Tanakov on Marimaa ametlike võimudega opositsioonis. Tänu temale ning ta kaaslastele rahvuslikust organisatsioonist Mari Ušem on Euroopa Parlament võtnud vastu kaks resolutsiooni inimõiguste ja –vabaduste rikkumisest Mari Eli Vabariigis.

Allikas: Civitas