Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubis kõneldakse Eesti Kunstiakadeemia 30. soome-ugri uurimisreisist

Kolmapäeval, 10. oktoobril algusega kell 17 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Eesti Kunstiakadeemia magistrant Madis Tuuder kommenteeritud slaidiprogrammiga „Kodueestlasena Siberi eestlaste juures.”

Madis Tuuder kirjutab: „Käesoleva aasta suvel toimunud Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreisi sihtpunktiks olid Siberis asuvad eesti ja setu külad. Hoolimata paratamatutest protsessidest on tänaseks Siberi aladel säilinud veel mitmeid külasid, kus käibekeeleks eesti ja setu keel ning alles esivanematelt päritud kombestik ning mentaliteet.

Teadaolevalt tekkisid esimesed eesti asundused Siberisse 19. sajandi alguses, kui sinna hakati asustama erinevatel põhjustel Eestimaalt välja saadetud inimesi. Hiljem, valdavalt 19. sajandi teisel poolel ning 20. sajandi alguses, lisandus neile vabatahtlikult väljarännanuid, mille tulemusel moodustus üle Venemaa arvukalt tugevaid ning jõukaid eesti kogukondi. Enne I maailmasõda elas Venemaa eri paigus (v.a Kodu-Eesti) u 200 000 eestlast. 2002. aasta rahvaloenduse andmetel on Vene Föderatsioonis u 28 000 eestlast, neist 10 000 Siberis.

Uurimisreisi käigus tutvuti sealsete eestlaste ja setude elu-oluga, talletati elulugusid ning pärimusi, samuti jäädvustati kohalike ainelist kultuuri. Lisaks koostati mitmest külast üksikasjalik kaart ning mõõdistati mitu talukompleksi. Hulk elulugusid ning pajatusi salvestati videolindile. Uurimisreisi käigus peatuti pikemalt ka suurima eesti kogukonnaga külas väljaspool Kodu-Eestit – Ülem-Suetukis.

Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisprogrammi algatas professor Kaljo Põllu 1978. aastal. Alates 1994. aastast on selle juhiks tekstiilikunstnik Kadri Viires. Selleaastane ekspeditsioon Siberi eestlaste juurde oli kunstiakadeemia 30. soome-ugri uurimisreis. Lisaks kunstiakadeemia inimestele osalesid ekspeditsioonil ka Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristid.”

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 10. oktoobril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii.

Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Täiendav teave
tel +372 644 9270, +372 55 905432