Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Jaak Prozes kõneleb Hõimuklubis soomeugrilaste rahvusteadvusest

Kolmapäeval, 24. oktoobril algusega kell 17 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Fenno-Ugria Asutuse hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes, kes tutvustab mõningaid soome-ugri rahvaste seas läbi viidud sotsioloogilisi küsitlusi ja neist tulenevaid järeldusi.

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 24. oktoobril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis. Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Jaak Prozes kirjutab: „Tihtipeale on küsitud, kuivõrd Venemaa soome-ugri rahvastel on veel rahvuslikkust? Nad seal ju puha venestunud! Tegelikult on selle rahvuslikkuse ja rahvustundega keerulised lood, sest kuidas seda mõõta ja kellega võrrelda? Kõik on suhteline.

Midagi näitavad kahtlemata rahvaloenduse andmed. Viimane, 2002. aasta loendus aga ajab pildi segaseks: küsiti, milliseid keeli vastaja valdab, kuid ei küsitud, mis on tema emakeel. Tingituna küsimuse sõnastusest ei saa selgust, kui paljud soomeugrilased peavad oma emakeeleks rahvuskeelt. Keele valdamine ja omaks pidamine on aga tähtis rahvusteadvuse indikaator.

Rahvaloenduste kõrval on rahvusteadvuse olemasolu võimalik uurida ka sotsioloogiliste küsitluste abil, mida sealsed keele-, kirjanduse- ja ajaloo instituudid valitsuse tellimisel teinud on. Paraku võivad tulemused olla kallutatud, sõltumatuid sotsioloogilisi küsitlusi aga eriti polegi.

Siiski võib üht-teist välja lugeda ka toimunud uuringutest, kuid need jäävad üsnagi varjatuks, kuna avaldatakse 100–200eksemplaristes vihikukestes või broðüürides. Pole ka teada, et uurimistulemusi üritataks muul moel avalikkuse ette tuua.

Uuringud ise on aga vägagi tähtsad Venemaa soome-ugri aladel toimuva mõistmiseks ning viitavad sellele, et assimileerumisprotsessid on tõepoolest juba niivõrd sügavad, et toimub mitmete soome-ugri rahvaste vabatahtlik lahkumine ajaloo areenilt.”

Täiendav teave
tel 50 12319