Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Saamid leppisid Norras kokku noorteühenduse loomises

23.10.2007

Nädalavahetusel Norra ja Soome piiril Karesuando külas toimunud noortekonverentsil Havnnadeampi (Kohtumine) loodi kaheksa-liikmeline töörühm, mis hakkab ette valmistama dokumente rahvusvahelise saami noorteorganisatsiooni loomiseks.

Töörühma kuulub kaks inimest igalt saamide asualalt: Norrast Finnmarki maakonnast, Soomest Lapimaalt, Põhja-Rootsist ja Venemaalt Murmanski oblastist.

Konverentsi osalised kohtusid saami rahvusparlamentide esindajatega ning harjutasid rahvuslikku käsitööd ja traditsioonilist laulu. Õhtuti mängisid üritusel saami rockansamblid Mollet, Amoc ja Sancuari.

Allikas: Kominarod, Sergu Sapmelash