Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Valmis uurimus võru keele kasutamisest Eesti hariduses

Mitmekeelsuse ja keeleõppe uurimiskeskus Mercator Friisimaal on välja andnud uurimuse võru keele kasutamise kohta Eestis hariduses "The Võro language in education in Estonia" (.pdf). 

Raamatust saab teada, et eelmisel aastal sai võru keele piirkonna 7200 koolilapsest kord nädalas võru keele tunde ligi 380 õpilast (üle 5%), võru keele õpetajaid oli 29 ning ülikoolis õppis võru keelt 20 üliõpilast.

Cor van der Meer Mercatori keskusest esitleb raamatut 2. novembril kell 18.15 Võru Kultuurimajas "Kannel".