Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Neenetsi ringkonna rahvasaadikud paluvad Moskvalt kaitset

30.10.2007

Neenetsi autonoomse ringkonna rahvasaadikute kogu kolmapäevasel erakorralisel istungil võtsid saadikud ühehäälselt vastu pöördumise Venemaa presidendi, valitsuse ja peaprokuratuuri poole, milles nad paluvad abi erimeelsuste lahendamisel seoses plaanitava ühinemisega Arhangelski oblastiga.

Saadikud hoiatavad, et kui Arhangelski oblast hakkab täitma ringkonna territooriumil teatud volitusi, halveneb ringkonna inimeste elujärg.

Volikogu saadik Vjatšeslav Lõssakov nentis intervjuus agentuurile Rosbalt-Sever, et Arhangelski oblasti administratsiooni juht Nikolai Kisseljov küll saatis 2. oktoobril Neenetsi autonoomse ringkonna kubernerile ametliku kirja, milles teatatakse, et oblastivõimud hakkavad alates 1. jaanuarist 2008 täitma ringkonna territooriumil teatud võimuvolitusi, kuid mida täpselt ja kuidas, sellist plaani neil olemas ei ole.

Teise saadiku Viktor Fomini sõnul on võimu üleandmine pikk protsess, mis nõuab ka seaduste muutmist ning Neenetsi ringkonnas peavad olema vastavad valitsusorganid. Fomini arvates on tekkinud segaduste põhjuseks ebatäiuslikud föderaalseadused.

Neenetsi ringkonna esindajad on selle poolt, et ühinemisläbirääkimisi jätkata, sest plaanitava kiire majandusliku ühinemise käigus ei suuda oblast tõenäoliselt õigeaegselt oma finantskohustusi täita, mis võib tekitada protesti kohaliku elanikkonna hulgas.

Neenetsi ringkonna esindajad nimetavad Arhangelski praegust käitumist lausa kuritegelikuks, viidates sellele, et nende ringkond on märksa rikkam ja Arhangelsk ihkab nende raha endale.

Allikas: Rosbalt Sever