Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Rahvuslik liikumine Mari Ušem pidas konverentsi

11.11.07

Pühapäeval korraldas mari rahvuslik liikumine Mari Ušem Joškar-Olas Mari Eli Vabariigi ühiskondlik-poliitilises keskuses konverentsi “Inimkonna arenguteed kolmandal aastatuhandel”, mis oli üks I Mari rahva kongressi 90. aastapäeva tähistamise üritustest.

Konverentsil osales 80 inimest. Nende hulgas olid valitsuse, kultuuriministeeriumi, ajakirjandus- ja rahvuste ministeeriumi esindajad ning kõrgkoolide õppejõud Joškar-Olast, Kaasanist, Tšeboksarõst, Nižni Novgorodist. Samuti osalesid üritusel mari ühiskondlike ühenduste Mari Ušem ja Mer Kangaš esindajad ja ajakirjanikud.

Konverentsil märgiti, et inimkonna areng on ka 21. sajandil seotud kõigi rahvuste eetilise ja vaimse palgega, mis omakorda sõltub palju rahvuskultuuridest. Oma rahva kultuuri ilu säilitamine, armastus oma keele ja usu vastu on omane igale rahvale.

Osalejad nentisid, et rahvuskultuur algab perekonnast ja vanemate kohus on anda lastele edasi mari rahva tuhandeaastaseid traditsioone, samuti peaks selles suunas töötama massiteabevahendid.

Konverentsist osalejad võtsid vastu soovituste nimekirja, mis keskendub mari omausule kui rahva ühisele algele. Seal kinnitatakse omausu seost kõikide religioonidega ja kutsutakse üles religioossest vastasseisust loobuma. Samuti märgitakse, et tehnokraatlik globaliseerumine võib olla ohuks inimkonnale, samas aga loob üleilmastumine tingimused kõikide rahvuste vaimseks ühinemiseks.

Allikas: mari.ee