Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubis telefilm komi teadlasest Adolf Turkinist

Kolmapäeval, 21. novembril algusega kell 17 vaatame Fenno-Ugria Hõimuklubis telefilmi „Komi keele uurija Adolf Turkin” (Komi TV 2006, autor Galina Markova, komi ja vene keeles, 42 min). Filmi tõlgib eesti keelde Nikolai Kuznetsov.

Adolf Turkin (1.01.1936 Jerozdino küla, Ust-Võmski rajoon, Komimaa – 18.06.1996 Tallinn) asus tööle Keele ja Kirjanduse Instituudi (praegune Eesti Keele Instituut) soome-ugri keelte sektorisse 1973. aastal. Tema uurimisteemadeks olid komi keel ja selle suhted läänemeresoome ja obiugri keeltega, samuti komi kohanimed. Turkin tegeles ka tõlkimisega, vahendades komi keelde eesti ja soome kirjandusklassikat. Filmist saame teada, kuidas hinnatakse Adolf Turkini pärandit praegu tema sünnimaal.

Telefilm Adolf Turkinist on üles võetud nii Komimaal kui ka Eestis. Filmis näeme Turkini lapsepõlvepaiku Komi külas, kuuleme tema õpingutest ja kõrghariduse omandamisest Leningradi Riiklikus Ülikoolis, kus ta tutvus oma tulevase eestlannast abikaasa Elle-Maiga,  töötamisest Sõktõvkaris komi keele, kirjanduse ja ajaloo instituudis ning edaspidi Tallinnas. Intervjueeritud on inimesi, kes tundsid Turkinit tema elu eri perioodidel: koduküla rahvast, sugulasi, pereliikmeid (sh abikaasat ja vanemat poega), kolleege ja tuttavaid nii Komimaal kui ka Eestis.

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 21. novembril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii.

Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Täiendav teave
tel 6449270, 55 905432