Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marid esitlesid elektroonilise raamatukogu projekti

11.12.2007

Mari rahvusraamatukogus esitleti mari kirjakeele päeval, 10. detsembril elektroonilise raamatukogu projekti, mis kujutab endast ajalooliste raamatute säilitamist elektroonilisel viisil.

Andmebaasi on kavas kanda haruldasi raamatuid ja käsikirju, ajaloolis-koduloolisi teoseid ja ilukirjandust.

Läinud aasta lõpul sai projekt toetuse Mari Eli Vabariigi presidendilt ja seda viidi 2007. aastal ellu etnokultuuriliste ja rahvusvaheliste suhete vabariikliku sihtprogrammi raames.

Mari rahvusraamatukogu direktori Tatjana Verina sõnul tegi ettepaneku säärase andmebaasi loomiseks Marimaa kultuuriministeeriumi rahvusvaheliste ja konfessioonidevaheliste suhete osakonna juhataja, Eestis õppinud Erik Juzõkain. Ministeeriumi toetusel soetati raamatukogule ka uued arvutid ja arvutiprogrammid.

Praegu on kohalikus võrgus olevas andmebaasis 25 raamatut pdf-formaadis. Need on 18., 19. ja 20. sajandi alguse haruldased raamatud vene ja mari keeles. Üheks selliseks raamatuks on ka 1775. aastal välja antud esimene marikeelne grammatikaõpik. Raamatute nimekiri on väljas raamatukogu veebilehel.

Lähimas tulevikus saavad ligipääsu Marimaa elekroonilisele raamatukogule kõik Interneti kasutajad. Andmebaasi laiendamisel tuleb aga lahendada mõningad autoriõigusega seonduvad küsimused.

Allikas: Mari Eli Vabariigi valitsuse ametlik server