Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Arhangelski oblast seadustas Neenetsi ringkonna ülevõtu

12.11.2007

Arhangelski oblasti volikogus võeti vastu seadus, mille järgi on oblastivõimudel õigus teostada Neenetsi autonoomses ringkonnas teatud riigivolitusi.

Samas möönsid saadikud ise, et eelnõus on vasturääkivusi. Ka volikogu asespiiker Dmitri Taskajev märkis, et vastuolude tõttu võib saadikuid ees oodata kohtutee.

Rahvasaadik Jevgeni Uhhin nimetas seadust “ajalooliseks”. Tema sõnul tähendab 28 võimuvolituse ülevõtmine Neenetsi ringkonnas regioonide faktilist ühinemist. Autonoomsel ringkonnal pole alates tuleva aasta algusest enam rahalist ega administratiivset sõltumatust.

Neenetsi ringkond on andnud oblastile märku, et nende eelarves pole 2008. aastaks ette nähtud programmide rahastamist 4,5 miljardi rubla ulatuses. Ringkonna poliitikud eeldavad, et see asjaolu võib takistada pensionide ja toetuste väljamaksmist ja pidurdada eelarveliste töötajate palgatõusu.

Samuti kardavad nad, et kiirustades ette võetud ühinemine presidendivalimiste eel võib õhutada üles sotsiaalseid pingeid ja põhjustada massimeeleavaldusi.

Allikas: Rosbalt Sever