Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Euroliit eraldab Venemaa soomeugrilastele mitu miljonit

13.12.2007

Euroopa Parlament kinnitas 13. detsembril järgmise aasta eelarve, kuhu hääletati sisse ka 2,5 miljonit eurot toetusteks Venemaa rahvusvähemustele kultuuri, hariduse, meedia ja kodanikuühiskonna arenguks.

Rahaeralduse taga olid Eesti, Soome ja Ungari saadikud, kes soovisid toetada soome-ugri rahvastele suunatud programme. Soome poolt koostas eelarvekomisjoni raportit Kyösti Virrankoski, Ungarist oli komisjonis Istvan Szent-Ivanyi ning Eesti poolt tegi vastava ettepaneku Katrin Saks.

Katrin Saksa sõnul on see suurepärane näide Eesti-Ungari-Soome koostööst Euroopa Parlamendis. "Tegemist on esimese korraga, kui Euroopa Liit toetab soome-ugri rahvaste kultuuri ja seda eriti Vene Föderatsioonis elavate rahvaste kultuuri säilitamiseks ning arendamiseks," sõnas Saks tema büroo poolt välja saadetud pressiteates.

„Eestlased, kes me oleme ise palju teistelt tuge saanud, peame nüüd ka nõrgemaid aitama. Oleme heaks eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks hõimlastele Venemaal, et ka ühe väikese rahva keel võib kõlada kõikjal, võrdväärsena Euroopa suurte kõrval. Antud projektid võiksidki olla suunatud keele ja kooli arengule,” lisas Saks.

Katrin Saks koostas läinud aastal Euroopa Nõukogu jaoks raporti Venemaa soome-ugri vähemustest ja tema ettepanekutega arvestati ENPA juhtkomitee samateemaliste ettepanekute vastuvõtmisel.

Euroopa Parlamendi soome-ugri koostöörühm korraldas hõimukoostöö 70. aastapäeva tähistamiseks 27. novembril ümarlaua ja samal päeval avati ka Eesti Euroopa Liidu Esinduses näitus soome-ugri rahvastest.

14. oktoobril 1937 sõlmisid koostöölepingu Eesti ja Ungari ning sama aasta 1. detsembril Eesti ja Soome haridusminister.

Allikas: Euroopa Parlamendi liikme Katrin Saksa büroo pressiteade