Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Venemaa saamid valisid endale uued juhid

26.12.2007

Lujavri (vene k Lovozero) rahvuskultuurikeskuses toimus saamide ühiskondliku organisatsiooni OOSMO aruandlus- ja valimiseelne konverents, kus valiti uus juhatus, kel volitati aktiivsemalt saamide huve kaitsta.

Organisatsiooni uueks juhiks valiti Ivan Matrjohhin. Vana juhatuse esimehe Jakov Juškovi töö tunnistati samas ebarahuldavaks.

Konverentsist osavõtjad tundsid muret Murmanski oblasti saamide sotsiaalse ja majandusliku olukorra ja lüheneva eluea pärast. Pöörati tähelepanu probleemidele Lujavri rajooni tervishoiuasutustes ning vajakajäämistele põdrakasvatuse küsimustes.

Samuti arutati kokkusaamisel saami pühapaikade ja mahajäetud saami külade kaitset – tehti ettepanek, et need külad võetaks kaitse alla ning taastataks võimalusel.

Kõigi nende küsimuste lahendamiseks tegid konverentsist osavõtjad ettepaneku luua kogukondade ühendus, samuti oli juttu ühtse saami fondi rajamisest.

Allikas: B-port.com