Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ettevõtte Ust-Luga juht: vadjalased pole väikerahvas

30.01.08

Kompanii Ust-Luga juht Nikolai Ievlev vastas Vene keeleteadlaste ja etnograafide pöördumisele päästa vadja rahvas hukkumisest nende asualadele planeeritud sadamaehituse tõttu väidetega, et vadjalased elavad vaid Luutsa (Luuditsa, vene k Lužitsõ) külas, mis ehituspiirkonnale ette ei jää ning see rahvas pole üldse venemaa väikerahvaste nimistusse kantud.

De jure sellist väikerahvast ei eksisteeri,” ütles Ievlev veebilehe Newprojects.ru teatel. Uudis olematust rahvast jõudis Internetis rippuda siiski vaid mõned tunnid, enne kui see sealt haihtus.

Sadamaehitajate esindaja kinnitas veel samas teates, et paljuski on Ust-Luga ümber käiv kära tingitud võimuvõitlusest. Tema sõnul pole teadlased ehituskompaniiga ühendust võtnud, vaid pöördusid kohe ministri poole.

Ievlev oli enda sõnul pidanud 24. jaanuaril uue linna ehitamise ajaloolis-kultuurilise potentsiaali osas töönõupidamise, kus olid kohal ja Vadja kultuuriseltsi, isuri ühingu “Šoikula”, Leningradi oblasti, Peterburi Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna ja arheoloogide assotsiatsiooni esindajad.

“Ust-Luga piirkonna ajaloolist ja kultuurilist potentsiaali ei tule mitte hävitada, vaid arendada,” sõnas Ievlev. “Kuid õigesti arendada. Mis selles siis halba on, kui uue linna arhitektuuris kasutatakse nii vadja kui isuri motiive?” küsis ta.

Ievlev lisas, et juba vastu võetud põhiplaan ei näe ette olemasolevate majade lammutamist Ust-Luga ja Krakolje (Jõgõpera) külades. Need otsused tehakse tema sõnul territooriumi planeerimise etapis ja kinnitatakse vaid töödokumentides.

Eelmisel nädalal pöördus Venemaa teaduste akadeemia keeleteaduse instituudi juhataja Viktor Vinogradov Venemaa majandusarengu ja kaubanduse ministeeriumi ning Leningradi oblastivalitsuse poole palvega kaitsta vadjalasi hävingu eest ja tegi ettepaneku luua nende külade ümber kaitseala.

Allikas: MariUver