Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents aprillis Tartus

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum korraldavad 23. ja 24. aprillil 2008 noorte etnoloogide ja folkloristide konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit). Esineda võib ka stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 10. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

24. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).
Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse trükisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9) ja 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42).

Info: Marleen Nõmmela, Eesti Rahva Muuseumi teadur, marleen.nommela@erm.ee
Liina Saarlo, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, liina@folklore.ee