Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Brüsselis Euroopa Parlamendis avati soome-ugri näitus

13.02.2008

Brüsselis Euroopa Parlamendis avati eile näitus "Veelinnu rahvas". Tegemist on fotokollektsiooniga, mis on sündinud Kunstiakadeemia ekspeditsioonide käigus ning samuti videoinstallatsiooniga erinevatest soome-ugri päritolu inimeste mõtetest. Näituse ülespanekut korraldas sotsiaaldemokraadist Europarlamendi liige Katrin Saks ja avamisel võttis sõna ka Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi.

Näituse avamine toimus soome-ugri kultuurikoostöö 70. aastapäeva tähistamise jätkuna. Katrin Saksa sõnul ei teadnudki Soome ja Ungari kolleegid, et hõimukoostööl, mis vormistati Eesti- Ungari ja Eesti-Soome vaheliste lepingutega juba 1937. aastal, on nii pikk ajalugu.

“Siit ka kohustus seda uuel tasemel edasi viia, kasutades selleks nüüd juba ka Euroopa Liidu võimalusi. Siiani on koostöö tähendanud enamasti infomatsiooni vahetamist ja projektide koordineerimist, nüüd on aeg ka mõneks suuremaks ühisprojektiks, mis aitaks hõimurahvastel oma keelt ja kultuuri säilitada”, lisas Saks.

Signe Kivi sõnul näitab Europarlamendis antud näituse avamine, et siin esindatud soome-ugri maad pööravad oma hõimlastele tähelepanu ka väljaspool Euroopa Liitu ja samuti tekitab selline näitus ka suuremat huvi antud teema vastu nii soome-ugri rahvaste kui ka teiste hulgas. “Näitusel väljas olevad suured portreed ütlevad tegelikult rohkem, kui ehk esmapilgul tundub”, lisas Kivi.

Näituse avamisel ja sellele järgnenud vastuvõtul osales pea sada Europarlamendi liiget või töötajat, kes olid peamiselt pärit maadest, kus elab soome-ugri rahvaid (Eesti, Soome, Ungari ja Läti), ent oli ka lihtsalt antud teemast huvitatuid.

Detsembrikuisel Europarlamendi plenaaristungil hääletati Eesti-Soome-Ungari parlamendisaadikute initsiatiivil Euroopa Liidu eelarvesse sisse 2,5 miljonit eurot soome-ugri vähemustele Venemaal.

Allikas: Jörgen Siili pressiteade