Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubis Aimar Ventsel: "Soomeugrilased linnas: vastuoluline ja ignoreeritud teemavaldkond Eesti Siberi-uurimises"

Kolmapäeval, 20. veebruaril algusega kell 17 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Aimar Ventsel ettekandega „Soomeugrilased linnas: vastuoluline ja ignoreeritud teemavaldkond Eesti Siberi-uurimises”.

Ettekandja kirjutab: „Siber on tööstustsoon alates 1960. aastatest. Koos tööstuslinnade tekkimisega tekkis ka põliselanikest linnaelanikkond. Oma loengus, mis suurelt osalt toetub mu magistritööle, käsitlen ma soomeugrilasi linnas. Paradoksaalselt kiputakse seda osa soomeugrilastest ignoreerima või pidama linnaelanikke kas degenereerunuteks või "mitte-ehtsateks". Samal ajal on just linnaelanikel hantide, manside ja neenetsite kui etnilise grupi eksisteerimisel oluline roll.”

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 20. veebruaril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii.
Hõimuklubi toetab Tallinna linna Kultuuriväärtuste Amet.
 
Täiendav teave
tel 6449270, 55 905432