Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Joškar-Olas toimub aprillis VIII Mari Rahva Kongress

VIII Mari Rahva Kongress toimub 16. aprillist - 19. aprillini Mari Vabariigi pealinnas Joškar-Olas. Kongress ühendab marisid nii Marimaal kui väljaspool oma kodumaad.

VIII Mari Rahva Kongressi korraldab Marimaa Kultuuriministeerium eesotsas kultuuriminister Mihhail Vasjutiniga.

VIII Mari Rahva Kongressil keskendutakse marilaste probleemide arutlemisele ja soome-ugri rahvaste koostöö põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete deklaratsiooni väljatöötamisele.

Lisainfo: Mari.ee