Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kaika Suvõülikuul toimub augustis Kaikal

Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ Kaikal!


Kaika Suvõülikuul tulõ timahava 8.-10. põimukuu pääväl (8.-10.08.) Karula kihlkunnan Kaikal. Seo om joba 20. kõrd suvõülikuuli pitäq. Ka edimäne Kaika Suvõülikuul peeti Kaikal, kost om saanuq ka üritüse nimi.

Kõrraldasõq seokõrd Kaika kandi inemiseq Võro Seldsi VKKF abiga. Plaanin ommaq loenguq, kultuuriprogramm, latsikoolitus, huvisõiduq jne. Ja nigu iks, om kimmähe midägi esiqerälist, midä olõ-i inne olnuq ja miä saa ollaq õnnõ Kaikal!

Maadaq saa kas suurõ telgi all vai uman telgin. Kimmähe piät egäl tulõjal hindäl üten olõma madrats ja magamisõrõivaq. Om viil võimalus pandaq hindäle jo aigsahe kotus kinniq Karula rahvuspargi külälistemajja (tel 7828350, 520198) vai mõnda lähkümbäle turismitallo. Rahha lätt kimmähe vaia söögi iist masmisõ man. Täpsämbäle andas tuu kotsilõ teedäq edespite.

Kõik suvõülikuuli!

Lähämb teedüs:
Tea Treimuth Karula Hoiu Ühing, pääkõrraldaja, 5344 1780, teatreimuth@gmail.com
Jüva Sullõv, Kaika suvõülikooli rektor, 5554 3727, juvasul@ut.ee
Triinu Ojar, Võro Selts VKKF 5332 2153, triinu.ojar@wi.werro.ee

PS. Kavva tulõ viil kimmähe muutmiisi.