Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri keeled kevadsemestril Tartu Ülikoolis

Kevadsemestril on Tartu Ülikoolis võimalik osaleda järgmistel soome-ugri keelte loengutel:

Komi keel (õpetab Nikolai Kuznetsov)
- Esmaspäev kell 16 (vajalikud on algteadmised komi keelest), TÜ peahoones aud. 235;
- Teisipäev kl 16 (edasijõudnud), TÜ peahoones aud. 235;

Mari keel (Alexander Pustjakov)
- Kolmapäev kl 18, TÜ peahoones aud. 235;

Udmurdi keel (Vadim Danilov)
- Neljapäev kl 18, TÜ peahoones aud. 235.

Kõik huvilised on oodatud!