Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome soovib ELi välispoliitikas enam kaasa rääkida

25.02.2008

Soome välisministeeriumi kantsler Pertti Torstila teatas esmaspäeval, et ministeerium kavatseb saata kuni 25 riigiametnikku Euroopa Liidu loodavasse ühisesse välisteenistusse.

Torstila sõnas Soome välispoliitika instituudis peetud seminaril, et Brüsselisse saadetakse parimad inimesed ja Soome tahab näha oma kodanikke uue struktuuri võtmepositsioonidel – sellistel, mis on olulised Soome seisukohast lähtudes.

Euroopa Liit kavatseb ühendada ELi Nõukogu välispoliitika juhi ja Euroopa Komisjoni välissuhete voliniku ametikohad ning luua uue Euroopa välisteenistuse, mis esindaks ühendust tervikuna ja toetaks liikmesriike ning nende kodanikke.

Allikas: STT