Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Liivi keele uurija emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso 70

4. märtsil kell 16 toimub Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 139 emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso 70. sünnipäevale pühendatud Emakeele Seltsi ettekandekoosolek.

Kava:
Karl Pajusalu - "Tiit-Rein Viitso tuhat keelt";
Valts Ernštreits - "Tiit-Rein Viitso ja liivi kirjakeele kujunemine";
Tiit-Rein Viitso - "Keeleteadus kui katsetuste ja eksituste tee".

Koosolekule järgneb juubilari õnnitlemine.