Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubis räägib Vilja Oja keeleatlastest

Kolmapäeval, 5. märtsil algusega kell 17 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Eesti Keele Instituudi vanemteadur Vilja Oja ettekandega „Läänemeresoome keeleatlas ja Euroopa keelte atlas”.

Vilja Oja kirjutab: „Atlas on teatavasti kogumik geograafilisi kaarte. Keeleatlase kaartidel näeme sõnade, grammatiliste vormide, häälikuvariantide ja muude keelenähtuste maa-alalist levikut. Et lokaalse keelekasutuse iseärasused, sarnasused ja erinevused ilmnevad murrete tasandil, on klassikalised keeleatlased koostatud just murdekeele alusel.

Keelekaardid, nagu mis tahes geograafilised kaardid võivad kujutada mitmesuguse ulatusega territooriume. Kõige rohkem on niisuguseid keeleatlasi, mis piirduvad ühe keele levilaga, kuid on koostatud ka mitme keele ala hõlmavaid atlasi. Osa neist keskendub sugulaskeeltele, teine osa käsitleb koos erinevate keelkondade ainest.

Praegu koostatakse kaht keeleatlast, kus teiste keelte hulgas kaardistatakse eesti murdekeelt. Eesti, Soome ja Karjala lingvistide ühistööna valmib atlas, mille kaartidel esitatakse kõrvuti kõigi läänemeresoome keelte materjal. Esimene osa sellest teosest pealkirjaga Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE), Läänemeresoome keeleatlas, ilmus aastal 2004 ja 2. osa 2007 ning viimase, 3. osa käsikiri peab valmima tänavu.

Teine, veel märksa ulatuslikum atlas, hõlmab Euroopa mandril kõneldavaid keeli, pealkirjaks vastavalt Atlas Linguarum Europae (ALE), tõlkes Euroopa keelte atlas ning selle jaoks teevad koostööd ca 40 Euroopa riigi keeleteadlased. Viimasest on seni trükitud 6 kaardimappi koos kommentaaride köidetega. Et kumbki neist atlastest ei ole paljudele asjasthuvitatuile hõlpsasti kättesaadavad, püüan neid lühidalt tutvustada.”

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 5. märtsil algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii.

Hõimuklubi toetab Tallinna linna Kultuuriväärtuste Amet.


Täiendav teave
tel 6449270, 55 905432