Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari omausklikud organiseerivad juulikuist ühispalvust

05.03.2008

Omausuühenduse Mari Kumaltõš juht Vjatseslav Mamajev (pildil) avaldas läkituse, milles kutsub kõiki omausulisi 4. juulil Kirovi oblasti Sovetski rajooni Tšumbõlati pühale mäele palvusele.

Mamajev kirjutab oma pöördumises: "Ajalooliselt kujunes nõnda, et killustatud mari kogukonnad pidid oma hädades ja õnnetustes otsima eestkostet ja kaitset võimsalt valitsejalt ja Tšumblati sõjapealikult. Ta pälvis inimeste südametes austuse ja muutus aja jooksul rahvuslikuks jumaluseks, keda hakati kutsuma Nemda Kurõk Kugõza.

Maride esivanemad hakkasid käima Tšumbõlati kivi juures abi palumas ja tänamas selle eest. Isegi tagakiusamise aastatel ei vääranud rahva usku miski.

Meie päevil ühendavad põlised tavad marisid iga aastaga üha enam ja enam. Me kutsume teid: ärge unustage oma ajaloolist kodumaad, mäletage oma juuri ja esivanemate kombeid. Ühendagu meid Poro Nemda Kurõk Kuguza ning andku meile jõudu täna ja tulevikus!

Kui te kuulete südame kutset, valgustagu Oš Kugu Jumo teie teed pühasse paika. Püha palvus toimub Tšumbõlati palvehiies heinakuu 4. päeval."

Allikas: Mari-el.name

Eestikeelne tõlge: Maavald