Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Juri Gordejev tutvustab Hõimuklubis digitaalset Marimaa kaarti

Kolmapäeval, 19. märtsil algusega kell 17 tutvustab Juri Gordejev Fenno-Ugria Hõimuklubis enda koostatud digitaalset marikeelsete kohanimedega Marimaa kaarti.

Ettekandja kirjutab: „Praegusel ajal on Mari Eli Vabariigis kasutusel ainult venekeelsed kaardid (kohanimed on vene keeles ja erinevad marikeelsetest kohanimedest). Kuna marikeelsed kohanimed ei ole kantud kaardile, kipuvad nad nooremal põlvkonnal ununema. Marimaa kaart on koostatud tutvustamaks maridele marikeelseid kohanimesid ning propageerimaks nende aktiivset kasutust, seda enam, et vabariigi riigikeeleks on ka mari keeled (niidu- ja mäemari keel). Lisaks eelöeldule on Mari Eli Vabariigi marikeelne põhikaart vajalik õpilastele, olles kasutatav koduloo ja maateaduse tundides. Põhikaart on ka alus erinevate temaatiliste kaartide koostamiseks.”

Juri Gordejev on sündinud Marimaal Paranga rajooni Irmutšaši külas. 1992. aastal astus ta Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonda, kus spetsialiseerus inimgeograafiale. 1999. aastal kaitses ta magistritöö teemal „Volga-Kaama regiooni idamaride rahvuslik eneseteadvus". Praegu õpetab Gordejev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis selliseid õppeaineid nagu "Eesti sotsiaal- ja majandusgeograafia", "Regionaalpoliitika ja -planeerimine", "Inimene ja sotsiaalkeskkond", "Euroopa Liidu regionaalpoliitika".

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 19. märtsil algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii.

Hõimuklubi toetab Tallinna linna Kultuuriväärtuste Amet.


Täiendav teave
tel 6449270, 55 905432