Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permi krai võimud arutasid viimase mari kooli sulgemist

14.03.08

Permi krai seadusandliku kogu sotsiaalpoliitika komisjon arutas Suksuni rajoonis väljasõiduistungil (pildil) mari elanikkonnaga Vaskino külas asuva põhikooli sulgemist, teatas Permi riiklik teleraadiokompanii oma reportaažis.

Istungil osalenute sõnul tuleb krai haridussüsteemis kindlasti muudatusi ning lähimal ajal töötatakse välja seaduseparanduste ja uute seaduste eelnõud.

Komisjoni liikmed tunnistasid, et rahvuskultuuri tuleb hoida, kuid teisalt on nende kohustuseks täita hariduse optimiseerimise programmi, mille käigus tuleb üle minna nn pearahasüsteemile. See annab aga omakorda valusa löögi väikestele külakoolidele, mille ülalpidamine hakkab kohalikele võimudele üle jõu käima.

Uudisteportaal MariUver selgitab oma kommentaaris, et Permi oblastis elab 2002. aasta andmeil 5 395 mari rahvusest inimest. Enamus neist elab Suksuni rajoonis, kus on seitse mari küla: Vaskino (Engermutšaš), Ivankovo (Engertüng), Tebenjaki (Suli), Sõzganka (Kõzgande), Krasnõi Lug (Olõk), Kamenka (Kalmašenger) ja Tukmanõ (Tukman).

Neist kolmes külas – Vaskinos, Ivankovos ja Tebenjakis – on suurem osa elanikest marid ning mari keelt räägivad ka lapsed, kes on seni käinud Vaskino põhikoolis. Kooli peetakse nn rahvuskooliks, sest kuigi õppetöö käib vene keeles, õpetatakse seal nädalas lisaks kaks tundi mari keelt ja kirjandust.

Kool täidab ka kultuurimaja osa, kus säilitatakse ja arendatakse mari kultuuritraditsioone. Veel hiljuti tegutses Vaskino kooli juures Suksuni muusikakooli filiaal, kus õpetas ka mari helilooja Juri Jevdokimov. Tema ja ta naine mängisid olulist osa mari rahvuskulturi taastamisel Permi oblastis, selgitab MariUver.

1980-te keskel suleti Vaskino kool avariilise seisukorra tõttu ja lapsed läksid õppima kõrvalasuvasse vene külla Bori ehitatud keskkooli. Kuid perestroika järel ühinesid mari külad omaette kolhoosi ning avasid kooli taas.

Nüüdseks on kolhoos lagunenud ja enamus mari külade elanikest on töötud. Mobiilsidet külades ei ole. Kahe külade rühma vahel pole ühendusteed, kuigi need asuvad üksteisest vaid kümne kilomeetri kaugusel. Suksuni rajooni marid pole kunagi kuulnud mari raadiot ega näinud omakeelseid telesaateid.

Allikad: Permi riiklik teleraadiokompanii (foto ja video), MariUver