Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari omausu juhid valutasid südant püha mäe pärast

25.03.2008

Mari omausuliste vaimsed juhid avaldasid reedel Joškar-Olas toimunud aastanõupidamisel sügavat muret nende kõige tähtsama pühapaiga Tšumbõlati mäe (pildil) saatuse pärast, kuhu Venemaa võimud on nende andmeil otsustanud veel sellel aastal rajada tsemenditehase.

Marimaal Kirovi oblastis Sovetski rajoon on maride kõige püham paik, kuhu korraldatakse palverännakuid ja kus on sajandeid toimunud maride ühispalvused. Järgmine üldrahvalik palvus peaks seal toimuma 4. juulil.

Nõupidamisel arutati ka teiste pühapaikade säilitamist. Mari Eli vabariigis on 520 püha salu, mis on praegu valdavalt kaitseta ja hävimisohus. Kuu aja eest toimus vandalismiakt Sovetski rajoonis asuvas pühas salus, kus raiuti maha viis koormatäit puid. Mari omausu juhid (kardid) leidsid, et pühapaigad tuleb tingimata kaardistada, kirjeldada ja esitada riikliku kaitse alla võtmiseks.

Koosoleku avas mari omausuliste peakart Aleksandr Tanõgin, kes andis ülevaate eelmisel aastal tehtust ja tutvustas käesoleva aasta tegevuskava. Tanõgin rõhutas oma ettekandes, et mari omausk on esivanemate usk ja see ei vastanda end mingil juhul teistele uskudele.

Mari omausuliste ühenduste katusühendusel pole seni Joškar-Olas oma ruume. Koosolekul viibinud Mari-Eli kultuuri-, meedia ja rahvusküsimuste ministeeriumi ametnikul paluti omausulisi ruumide leidmisel aidata.

Omausuliste katusühendusse kuulub neli ametlikult registreeritud ühenduse Marii Kumaltõš kohalikku ühingut: Bolšoje Tanakovo, Sernuri, Šorunža ja Sovetski külades. Ülejäänud Marimaa rajoonides otsustati omausuliste tegevust jätkata ilma ametlike ühenduste moodustamiseta, kuivõrd seadus annab selleks võimaluse.

Otsustati esitada taotlus Mari rahva VIII kongressi korraldajatele, et üritusel moodustataks ka esivanemate usu töörühm. Samuti otsustati luua mari omausu ühenduste võrguleht, mis hakkab asuma aadressil http://mtr.mari-el.name

Omausu vaimsete juhtide järgmine koosolek toimub Joškar-Olas mari rahva 8. kongressi ajal 16.–19. aprillini

Allikas: mari-el.name, Maavalla koda (tõlge)

Lisalugemist: Palvus Tšumbõlati mäel 1999. aasta suvel (Aleko Juzykain, F-U Infoleht).