Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari rahva kongressi delegaatide valimine tekitas skandaali

30.03.08

Mari nõukogu Mer Kangaš tunnistas oma eilsel istungil VIII Mari rahva kongressi delegaatide valimise Mari Eli vabariigi pealinnas Joškar-Olas ebaseaduslikuks.

26. märtsil aset leidnud valimistel tuvastasid Mari nõukogu liikmed mitmeid rikkumisi. Esiteks ei toimunud seal protokollija valimist, siis kaotati ära konverentsist osavõtjate nimekiri ühes nende passiandmetega, valimisbülletääne asendasid prinditud lendlehed ja protokollil puudusid vajalikud allkirjad. Arusaamatuste tõttu lõppes kell viis õhtul alanud konverents alles pärast südaööd.

Mer Kangaš otsustas hääletamise teel tunnistada delegaatide valimised Joškar-Olas mittelegitiimseteks ning korraldada 5. aprillil kordusvalimised. Uue kongressi ettevalmistajaks määrati liikumise Mari Ušem juht Nina Maksimova.

MariUver teatab viitega allikale Marimaa valitsuses, et võimud on otsustanud diskrediteerida rahvusliikumise liidreid meedias ning teha kõik, et sõltumatud kandidaadid ei pääseks Joškar-Ola delegaatide hulgas Mari rahva kongressile.

Allikas: MariUver