Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimuklubis tutvustatakse komi rahvamuusikat

Kolmapäeval, 2. aprillil algusega kell 17 astub Fenno-Ugria Hõimuklubis üles komi folklorist, praegu Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juures stažeeriv Ljudmila Lobanova, kes tutvustab ehtsa rahvamuusika plaati „Komi folkloorimälestised. Laulu- ja pillitraditsioon”.

2006. aastal välja antud heliplaadil kõlavad palad, mis on pärit Venemaa TA Uurali osakonna Komi Teaduskeskuse keele, kirjanduse ja ajaloo instituudi folkloorifondi kogudest. Nimetatud fond on suurim komi traditsioonilise kultuuri audio- ja videosalvestiste hoidla, sisaldades lisaks Komi Vabariigis kogutule ka Arhangelski, Kirovi, Tjumeni ja Murmanski oblastites ning Permi krais talletatud materjali.

Komi rahvamuusikas leidub nii vanapermi muusikalisele keelele omaseid jooni, mis seovad seda udmurdi rahvamuusikaga kui ka just komi muusikakultuuri eriomaseid vorme ja nähtusi, samuti naabritelt saadud mõjutusi. Tutvustataval helikandjal on peamiselt aastail 1959–1970 lindistatud laulud ja pillilood.

Veel möödunud sajandi 60. aastatel oli Komimaa kõigis piirkondades säilinud laulu- ja pillimuusika traditsioon kogu oma mitmekülgsuses. Kaasajal on võimalus välitöödel traditsioonilist komi muusikafolkloori salvestada juba haruldaseks muutunud.

Plaadi koostajate sooviks oli ülevaate andmine komi rahvamuusika piirkondlikest ja žanrilistest eripäradest, alates eepilistest lauludest ja jätkates lüüriliste laulude, tavandi- ja mängulaulude, lastelaulude ning itkudega. Tutvustades heliplaati, jutustab Ljudmila Lobanova lauludest, pillilugudest ja rahvapillidest, millel need esitatakse, aga ka sellest, kuidas ja kellelt need lood koguti.

CD-ga kaasneb voldik laulutekstidega algkeeles koos venekeelse tõlke ja juurdekuuluvate kommentaaride ning fotodega.

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 2. aprillil algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs vaba.

Hõimuklubi toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Täiendav teave
tel 6449270, 55 905432