Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Miilits uurib mari hiite rüvetamist

02.04.2008

Marimaa miilits algatas kriminaalasja ebaseadusliku metsaraie alusel mari pühades hiites, pärast seda, kui ühiskondlik organisatsioon Mari Traditsiooniline Religioon esitas vastava kaebuse.

Mari omausklike andmeil on Marimaal Sovetski rajoonis viimase kuu jooksul mitmel pool raiutud maha puid ja põõsaid. Märtsi lõpul hävitasid tundmatud kurjategijad Tapšeri küla lähedal ühe püha hiie täielikult, vedades sealt välja viis koormatäit puid.

Mari Eli vabariigis on umbes 520 püha hiit, kus omausklikud peavad palvusi. Marid taotlevad nende kohtade võtmist seadusliku kaitse alla.

Allikas: Kasparov.Ru