Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari kardi vastu algatatakse neljas kohtuprotsess

04.04.2008

Mari Eli vabariigi ülemkohus rahuldas Joškar-Ola prokuröri kassatsiooniesildise linnakohtu otsuse kohta mitte tunnistada mari omausu preestri (kardi) Vitali Tanakovi (pildil) brošüüri ekstremistlikuks kirjanduseks, saates kohtuasja uuesti arutlusele.

Joškar-Ola linnakohus on teinud kolm korda otsuse, et Tanakovi brošüür “Preester kõneleb” ei ole ekstremistlik kirjandus. Mari Eli ülemkohus on aga kõik need otsused edasi kaevanud. Hagi Tanakovi vastu andis sisse Joškar-Ola prokurör eraisikuna.

Esimese intstantsi kohus korraldas protsessi käigus raamatukesele lingvistilise ekspertiisi, mille viisid läbi Nižni Novgorodi riikliku ülikooli filoloogid. Eksperdid ei leidnud brošüürist üleskutseid ekstremistlikuks tegutsemiseks või midagi, mis sellist tegevust õigustaks. Nad leidsid sealt vaid väikerahva enesemääratluspüüdeid ja autori arvamusavaldusi kaasaegse maailma probleemide kohta.

Hiljem vaatlesid Tanakovi raamatut veel Kaasani ja Mordva riiklike ülikoolide lingvistid, kuid teise kohtuasja raames. Joškar-Ola linnakohus ei võtnud neid tõendusmaterjale seetõttu arvesse.

Mari omausu preestri kaitsjad ühiskondlikust organisatsioonist “Inimene ja seadus” ning õiguskaitseassotsiatsioonist AGORA andsid mullu augustis Tanakovi kohtusaaga kohta kaebuse Euroopa inimõiguste kohtusse, mis on praegu vastuvõtustaadiumis.

Allikas: Otkrõtoje Informagenstvo