Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari Eli vabariik on üks Venemaa mahajäänumatest

07.04.2008

Venemaa analüütikaajakiri Ekonomika i Žizn koostas läinud aasta kohta Venemaa piirkondade edetabeli tööstustoodangu mahu ja olulisemate sotsiaalsete parameetrite põhjal, kust võib näha, et Mari Eli vabariik on pingerea lõpuosas.

Tänavu arvestati pingerea koostamisel ka põllumajandustoodangut, mis aitab adekvaatsemalt hinnata rohkem põllumajandusele orienteeritud piirkondade arengut. Sotsiaalsete näitajate nimistusse võeti lisaks töötuse tase.

Kõige arenenumateks regioonideks osutusid nafta poolest rikkad Handi-Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomsed ringkonnad ning Tjumeni oblast. Need piirkonnad kuulusid esiviisikusse kõigi näitajate poolest, välja arvatud põllumajandustoodang.

Volga föderaalne ringkond areneb üldiselt dünaamiliselt, kuid üldpilti rikub Mari Eli vabariik, mis paistab silma kõigi sotsiaal-majanduslike näitajate madaluse poolest.

Üldises pingereas on Marimaa Venemaa 83 regiooni seas 68. kohal, kuid inimeste keskmise sissetuleku järgi vaid 77. kohal, jaekaubanduse käibe arvestuses 75. kohal ja ehitustööde mahu arvestuses 72. kohal. Maavarade kaevandamise, elektrienergia, gaasi ja vee tootmise ja müümise mahu arvestuses on Mari Eli vabariik 55. kohal.

Allikas: Ekonomika i Žizn 8/2008, No-korrupcia.ru