Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Liivlaste liit pidas Riias 85. aastapäeva

09.04.2008

Līvõd Īt (Liivlaste Liit) tähistas oma 85. aastapäeva 5. aprillil aktusega Riias Läti Seltsi majas.

Sõpru ja õnnitlejaid võõrustas selle tähtpäeva puhul Liivlaste Liidu esimees Aldis Ermanbriks. Kontserdi andsid kolm liivlaste naisansamblit ja Läti politsei orkester.

Liivi aktiviste tunnustas Läti integratsiooniminister Oskars Kastēns. Folklorist ja poliitik Dainis Stalts tänas filoloog Tõnu Karmat pikaajalise tegevuse eest liivi asja ajamisel, Liivlaste Liidu noored väljendasid tänu professor Tiit-Rein Viitsole liivi keele heaks tehtu eest.

Tervitussõnavõttudega esinesid Ungari suursaadik István Mohácsi ja Leedu suursaadik Antanas Vinkus, Soome suursaatkonna esindaja edastas suursaadik Pekka Wuoristo tervituse. Eestist käisid Liivlaste Liitu õnnitlemas Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liige Viia-Kadi Raudalainen ja direktor Mihkel Volt.

2. aprillil 1923. aastal asutatud Līvõd Īt on olnud eestlaste lähima sugulasrahva kultuuriliseks sidustajaks, liivi keele hoidjaks ja ühiskondliku elu edendajaks.


Mihkel Volt, Fenno-Ugria Asutus