Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Fenno-Ugria Hõimuklubis tähistatakse ersa keele päeva

Kolmapäeval, 16. aprillil algusega kell 17 tähistatakse Fenno-Ugria Hõimuklubis ersa keele päeva.

Tähtpäeva, mida peetakse alates 1993. aastast ersa esimese keeleteadlase Anatoli Rjabovi (1894–1938) sünnipäeval, taustast ja tähendusest räägib filoloogiakandidaat Nikolai Bajuškin.

Tallinna Ülikooli magistrant ja Eesti-Mordva Kultuuriseltsi esimees Natalia Konstantinova-Ermakov peab ettekande „Siin- ja sealpoolsus ersa rahvatraditsioonis”.

Natalia Konstantinova sündis ja kasvas Mordvamaa Luvne külas. Kasvukeskkond andis talle võimaluse jälgida kohalike tavade ja uskumuste käibimist külakollektiivis ning tekitas huvi rahvapärimuse vastu. Oma magistritöös, mis on aluseks ka tema ettekandele, käsitleb Natalia surmaga seotud rahvapärimusi. Esineja sõnul on seda valdkonda ersamordva traditsioonis uuritud seni vähem, kui vastavat valdkonda Eestis.

Natalia Konstantinova-Ermakov kirjutab: “Keeleliselt, kultuuriliselt ja antropoloogiliselt jagunevad mordvalased mokšadeks ja ersadeks, kusjuures viimaseid peetakse läänemeresoomlaste lähemateks sugulasteks. Surmakultuuri uurimine on olnud viimase kümnendi trenditeemasid rahvusvahelises kultuuriantropoloogias, etnoloogias ja folkloristikas.

Meie kultuur ja keel on sageli säilitanud seda, millele me tavaliselt ei pööra suuremat tähelepanu. Industrialiseerumise ja urbaniseerumisega kaovad ka vanad tavad, sealhulgas surmakultuur. Ettekanne käsitleb surma ja matustega seotud kombeid ersamordvalastel, jälgides, millised tavad ja uskumused on säilinud ja millised on taandunud. Suuremas osas toetun enda kogutud ainesele ja läbitöötatud kirjandusele.

Vana ersa kultuuritraditsioon säilib suuresti sellepärast, et suletud külaühiskonnas antakse põliseid väärtusi edasi põlest põlve. On eriti tähtis, et noored oskaksid hinnata pärimuse ja oma kultuuri ning keele tähtsust, sest nemad on tulevikus, vana sugupõlve lahkumise järel, traditsioonide jätkajad.”

Ürituse lõpetab Eesti Ersa Kultuuriühingu folklooriansambli „Sjatko” esinemine.

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 16. aprillil algusega kell 17 Tallinnas Eesti Keele Instituudi (Roosikrantsi 6) III korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs vaba.

Hõimuklubi toetab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Täiendav teave tel 6449270, 55 905432