Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Saami noored võivad saada rohkem sõnaõigust

21.04.2008

Soome lastevolinik Maria Kaisa Aula tegi ettepaneku, et saami parlament looks noorte nõukogu, kus noored saavad esitada oma arvamusi omavalitsuse halduses olevate asjade kohta.

Nii saaksid saami lapsed ja noored Aula hinnangul enam mõjutada otsuseid, mis puudutavad saami keelt, kooliskäimist ja kultuuri. "Saami lapsed ja noored hindavad oma keelt ja kultuuri ning on hästi seotud oma kodukandiga. On tähtis kindlustada nende hääl ka otsuste vastuvõtmise mõjutajana, tõdes volinik  Inaris esmaspäeval peetud seminaril.

Seminaril tutvustati uuringut saami laste ja noorte õigustest kinnipidamise kohta Soome saamide asualadel. See oli osa Põhjamaade uuringust, mille eesmärgiks on leida võimalusi saamide arvamuste kuuldavakstegemiseks ÜRO laste õiguste edendamise lepingut silmas pidades. Antud leping tähtsustab põlisrahvaste laste õigust oma keelele ja kultuurile.

Uuringu kohaselt hindab suurem osa noortest oma rahvust väga. "Saamiks olemine on kui kingitus," kirjeldas üks 13aastane oma tausta.

Siiski on saami noored rahulolematud harrastusvõimaluste vähesuse üle. Kogunemiskohti ja harrastuspaiku peaks nende arvates olema ka tervisekeskustest väljaspool. Vanematelt ootavad saami noored rohkem koosolemist ja vestlusi.

Noored ja nende õpetajad peavad märkimisväärseks probleemiks õpetajate puudust ning õppematerjalide vähesust. Näiteks ei õpetata saami lastele nende rahva ajalugu.

Saami noored hindavad kõrgelt oma kodupaika ja sugulasi. Suur osa neist ei soovi elada Rovaniemist lõuna pool. 

Uuringus osales üle 80 13-18-aastase keskkooli ja põhikooli õpilase Utsjoelt, Inarist, Enontekiölt ja Sodankülä Vuotsost.

Allikas: YLE Uutiset