Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Maailmakongressi valvab ligi 3000 miilitsat

25.04.2008

28.-30. juunini Venemaal Hantõ-Mansiiskis toimuval V Soome-ugri maailmakongressil valvab korda 2800 miilitsatöötajat, samas kui kongressil osalejaid ja delegaate on kokku vaid 600.

Handi-Mansi autonoomse ringkonna miilitsa ühiskondliku julgeoleku osakonna ülem Sergei Fissenko teatas 23. aprillil Hantõ-Mansiiskis toimunud Uurali föderaalse ringkonna põliste väikerahvaste nõukogu istungil, et suurem osa miilitsaid saabub kongressile Venemaa teistest piirkondadest ja nad majutatakse õppeasutustesse. Kohalikke miilitsaid on üritusele kaasatud 600.

19.-22. juunini valmistuvad miilitsad maailmakongressiks ja selle eel toimuvaks Euroopa Liidu-Venemaa tippkohtumiseks niiviisi, et koostavad kontserdikeskuse Jugra-Klassik lähedal elavad inimeste nimekirjad, valmistavad ette aukülaliste saabumise ja lahkumise ning kontrollivad linnaelanike käes olevaid relvi.

Mõni päev enne suurüritusi pannakse valvepostid üles ka maanteedele ning sinna saadetakse lisaks autoinspektoritele ka OMONi ja kriminaalmiilitsa töötajaid.

Föderaaleelarvest on maailmakongressi läbiviimiseks eraldatud 12,5 miljonit rubla ja Handi-Mansi ringkonna eelarvest veel 19,326 miljonit. Julgeolekukulutused sinna hulka ei kuulu, sest need on arvestatud vastavate struktuuride eelarvetesse, selgitas ringkonnavalitsuse asejuht Natalja Zapadnova.

Zapadnova rõhutas eraldi, et maailmakongressi kajastada soovivatel ajakirjanikel peab olema Venemaa presidendi pressitalituse akrediteering. Selle saamiseks peavad välisajakirjanikud olema omakorda akrediteeritud Venemaa välisministeeriumis.

Allikas: Jugra-Inform