Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ersa keele päästefondi juht kritiseerib maailmakongressi

21.05.2008

Mordvamaal asuva Ersa keele päästefondi esimees Grigori Mussaljov saatis Venemaa presidendile avaliku kirja, kus ta pööras tähelepanu Venemaal elavate soome-ugri rahvaste olukorrale ning soome-ugri maailmakongressi ettevalmistustele, teatab Sobkor®ru viitega ajalehele Erzjan Mastor.

Dmitri Medvedevile adresseeritud kirjas avaldas Mussaljov muret ersade ja mokšade rahvaarvu vähenemise ning nende emakeele järk-järgulise hävimise pärast. Lisaks kirjutas Mussaljov, et teda teevad ärevaks teated V Soome-ugri maailmakongressi korraldamisest.

Ersa keele päästefondi esimees pööras tähelepanu asjaolule, et kongressi orgkomitee asejuhtide hulgas on vaid üks soome-ugri rahvusest inimene – Mordva vabariigi juht Nikolai Merkuškin. Just tema juhtimisajal on ersa ja mokša keel, kultuur ja eneseteadvus langenud kriitilisele tasemele, kirjutas Mussaljov.

Maailmakongressi orgkomiteesse kuuluvad veel Permi krai kuberneri kantselei juht Valeri Suhhihh, Mari Eli vabariigi rahvussuhete minister Mihhail Vasjutin, Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni esimees Mihhail Mosin ja Soome-ugri konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov.

Just need inimesed osalesid Mussaljovi hinnangul Katrin Saksa raporti väidete ümberlükkamises, väites, et soome-ugri rahvaste olukord Venemaal pole nii halb, kui Euroopa Parlamendile saadetud raportis väidetud.

Mussaljov pole rahul ka Mordvamaa esindajatega maailmakongressil. “Sellise esindatusega kongress on fiktsioon, mille eesmärgiks on varjata maailma avalikkuse eest Venemaa soome-ugri rahvaste kiireloomulist surma,” märkis ta.

Allikas: Sobkor®ru Erzjan Mastor