Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Neenetsid vajavad ühendusteed komidega

23.05.2008

Komimaal visiidil olev Neenetsi autonoomse ringkonna asekuberner Mihhail Lapšin rõhutas taas, et maantee valmisehitamine nende kahe Venemaa regiooni vahel on ülioluline.

“Transpordiühendus Komi vabariigi ja Neenetsi autonoomse ringkonna vahel on eluliselt tähtis piirkonna tööstuse ja majanduse arenguks,” ütles Lapšin.

Neenetsi ringkonna, Komi vabariigi ja Arhangelski oblasti võimud kavatsevad saata Venemaa valitsusele palve eraldada tee-ehituseks enam infrastruktuuritoetust.

Praegu ei ole Neenetsi ringkonnal maanteeühendust mitte ühegi naaberregiooniga. Komisse viiva tee ehitamine on pooleli, see on plaanis lõpetada alles aastaks 2015.

Allikas: BarentsObserver