Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ersa keele päästefondi juhi avalik kiri Venemaa presidendile

Avalik kiri Venemaa presidendile Dmitri Medvedevile

Lugupeetud Dmitri Anatoljevitš, Venemaa Föderatsiooni põhiseaduse garant! Mind sundis Teie poole pöörduma mure Venemaa soome-ugri rahvaste olukorra pärast. Nende keeled, kultuurid ja nad ise rahvustena on hävingu äärel. Eriti teeb mulle muret mu enda emakeeleks olev ersa keel ning ersa rahvas, kes on välja suremas varjunime “mordvalased” all.

Kuni Teise maailmasõjani oli ersasid ja mokšasid umbes poolteist miljonit ning nad kõik rääkisid emakeelt. 2010. aasta rahvaloenduseks on neid alles vaevalt 600 tuhat ja emakeelt räägib neist vaid 30 protsenti. Vene meedia ja võimud sellest ei räägi. Nad on ilmselt selliste tulemustega rahul. 

Minu mure kasvas veelgi, kui kuulsin teateid V Soome-ugri maailmakongressi läbiviimisest Hantõ-Mansiiskis, kongressi orgkomitee ja delegatsioonide koosseisust – eriti “mordva” omast. Orgkomitee juhiks sai Dmitri Kozak. Arvan, et Venemaa soomeugrilased on uinunud ja magavad letargilist und, seepärast pole neid mõtet enam maha rahustada.

Kozaki asetäitjateks sai viis kuberneri, kellest on soomeugrilane vaid Mordvamaa juht Nikolai Merkuškin. Selle soomeugrilase juhtimisel on ersa ja mokša keeled ja kultuurid ning nende eneseteadvus jõudnud kriitilisse seisundisse. Eriti kannatavad ersad, kes on kaotanud etnilise orientatsiooni ning suhtuvad ükskõikselt oma keelde, kultuuri ja ajalukku. Kõik on tehtud selleks, et ersade rahvuspatriotism kaoks täielikult. Suurem osa ersasid ning eriti ersa ametnikud on kaotanud elu tähtsaima mõtte – säilitada esivanemate jäetu. Tulemusena on nad hakanud armastama võõrast ja suhtuvad omasse põlgusega. Sel pinnal on tekkinud veel üks hirmus häda – enesetapud. Soomeugrilased on Venemaal suitsiidide poolest esimesel kohal. Kõik see teeb mulle ja kõigile oma rahva tõelistele poegadele muret.

2007. aastal kirjutas 66 inimest – kirjanikud, ajakirjanikud, teadlased, teatritegelased ja haridustöötajad – alla Mordva vabariigi juhile saadetud pöördumisele, kus paluti temaga kohtumist, arutamaks ersa ja mokša rahva päästmist kuristikust. Vastust ei järgnenud. Merkuškinit huvitavad ainult papid ja sportlased. Kõik muu – majandus, kultuur, haridus, teadus, kirjandus, oma rahvas lõppude lõpuks – võib tema poolest täiesti raisku minna. Tehaste, majandite ja haiglate asemel rajab Mordva juht, kes on maailmavaatelt ateist, kirikuid uskumatule elanikkonnale. Varsti on Mordvas pappe rohkem kui õpetajaid, teadlasi, töölisi ja talupoegi – ning vabariik lõpetab oma eksisteerimise. Mordvas õitseb kuritegevus, töötus, prostitutsioon, moraal langeb ja kristlust surutakse vägisi peale. Kohus ei täida oma põhiseaduslikke funktsioone, tehes oma otsuseid kõrgemalt tulnud käskude kohaselt. Vabariigi elanikkond kahaneb järsult, sest seal pole võimalik normaalselt elada. Inimene on kaotanud igasuguse väärtuse.

Ajal, mil ersad uskusid oma rahvusjumalat Ineškipazi, polnud kuritegevust peaaegu üldse. Nüüd rikuvad nad seadusi, moraali ja Kristuse käske sama palju kui õigeusklikud kristlased. Meie esivanemate poolt sajandite vältel rajatu laguneb.

Kongressi orgkomiteesse on arvatud Permi krai kuberneri kantselei juht Valeri Suhhihh, Mari Eli vabariigi rahvussuhete minister, mari Mihhail Vasjutin, Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni esimees, “mordvalane” Mihhail Mosin, Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees, komi Valeri Markov. Just see kolmik püüdis ümber lükata Katrin Saksa ettekannet Euroopa parlamendile, milles viimane osutas ersa ja mokša rahva hädisele olukorrale. See kolmik võib kiita ka surnud inimese head tervist, kui võimupartei talle sellise ülesande annab. Mosin oli vastu ersade traditsioonilise rituaalpeo Rasken Ozksi läbiviimisele. Kui Mordva televisiooonis suleti faktiliselt rahvussaadete toimetus “Sijažar”, organiseerisin ma kolm sellevastast meeleavaldust. Mosin ei kindlustanud enda juhitud filoloogiateaduskonna õppejõudude ja üliõpilaste osavõttu nendest ega osalenud ka ise.

Teadlastest kuulub orgkomiteesse Venemaa Teaduste Akadeemia etnoloogia instituudi direktor Tiškov, kes andis pärast kohtumisi erinevate Venemaa rahvusliikumiste aktivistidega Venemaa valitsusele nõu patrioodid ekstremistide ja separatistidena isoleerida.
Vaat selline on orgkomitee liikmeskond!

Seepärast ei oota peaaegu keegi eelseisvalt kongressilt midagi kasulikku. “Mordva” delegaatide seas pole kedagi, kes annaks ersade ja mokšade veritsevast haavast hädakella ning vaevalt keegi sellest kongressil räägibki. Kõik “mordva” delegaadid on ükskõiksed oma rahva saatuse suhtes, nad on üles seatud võimude poolt ja vaatavad neile suhu.

Teiste regioonide delegaadid on nähtavasti samasugused. Sellise esindatusega kongress on fiktsioon, mille eesmärgiks on varjata maailma avalikkuse eest soome-ugri rahvaste kiireloomulist surma – kelle maadel võttis nagu elevant haljal aasal võimust Venemaa, mis on mulle samuti omaseks saanud.

Lugupeetud Dmitri Anatoljevitš! Kui Te tahate kuulda tõtt Venemaa soome-ugri rahvaste olukorrast ja võimalikest meetmetest nende päästmiseks, aidake kongressi delegaatide hulka ersadest Jevgeni Tšetvergov, Grigori Mussaljov, Boriss Jerjušev, Aleksandr Šaronov; maridest Vladimir Kozlov, Nina Maksimova, Vitali Tanakov; komidest Nadežda Krassilnikova ja Nadežda Mitjuševa ning andke neile sõna plenaaristungil, mitte aga sektsioonides, kus võib ees oodata peaaegu tühi saal kõrgete ametniketa, kellest sõltub kongressi otsuste vastuvõtmine ja täitmine.

Ersa keele õnnetut olukorda tõendavad värsked näited. 17. aprillil peeti ajakirjade “Sjatko” ja “Mokša” 80. juubelit, kus rahvuslik intelligents (kirjanikud, ajakirjanikud, näitlejad ja isegi nende ajakirjade toimetajad rääkisid ainult vene keelt, kuigi saalisviibinutest olid enam kui 95% ersad ja mokšad. Võimude suhtes lausuti kiidusõnu ja võimud ostsid ajakirjade töötajaid ära kingituste, aukirjade ja lilledega. 1988. aastal oli ajakirja “Sjatko” tiraaž umbes viis tuhat eksemplari, 2008. aastal aga vaid tuhat. Venemaal on teisest rahvusest inimestel lubatud vaid laulda, tantsida ja puskarit juua, mitte märkamaks kiireloomulist surmaprotsessi.

Keegi Venemaal igatseb väga soome sugu rahvaste surma. Ent kust siis tuleksid Ilja Murometsad, Aljoša Popovitšid, Šaljapinid, Ruslanovid, Gorkid, Leninid, Jesseninid ja Putinid?

Mordvas kiusatakse inimesi taga mitte ainult poliitiliste vaadete pärast, vaid ka nende filosoofia, kõrge moraali, väärika kodaniku-ühiskondliku positsiooni, oma rahva ning Mordvamaa ja Venemaa armastamise pärast. Eepose “Mastorava” ja selle autori Aleksandr Šaronovi vastu on algatatud tõeline ajujaht. Seda märkimisväärset väljaannet ei lubata koolidesse ega kõrgkoolidesse, autorit aga sunnitakse juba kolmandat aastat kohtute vahet käima, tema nime diskrediteerides.

9. mail kõlas Saranskis võidupüha tähistamise miitingul eelsalvestatud õnnitlus, milles oli kaks ersakeelset ja kaks mokšakeelset sõna, ent needki olid lausutud kuidagi valesti, milles väljendus lugupidamatus ersa ja mokša rahvaste vastu. Esinejatest ei julgenud keegi kas või paari sõna ersa või mokša keeles öelda. Võiks arvata, nagu oleksid ersad ja mokšad sõjas halvasti võidelnud ja rinnetel vähe verd valanud. Meedia annab väga tihti teada sellest, kuidas endistes liiduvabariikides rikutakse venelaste ja vene keele õigusi. Meie oleksime Venemaa valitsusele tänulikud, kui Venemaa põlisrahvastele oleks tagatud vähemalt pooledki Baltimaade ja Ukraina “rõhutud” venelaste õigused…

Dmitri Anatoljevitš! Geneetikateadlaste andmed tõendavad, et vene rahva genofond on suures osas soomeugriline, enamjaolt ersa päritolu. Kui need rahvad kaovad, kaob ka vene rahvast hoidev aluspõhi ja ta langeb kuristikku.

Dmitri Anatoljevitš! Regionaalse komponendi kaotamine keskharidusest on seadustatud diskrimineerimine rahvuslikul pinnal Venemaa kui paljurahvuselise riigi mõõtmetes. Põlisrahvaste õigusi kitsendavaid seadusi vastu võttev Riigiduuma tekitab paljudes venemaalastes küsimuse: kas duumas pole liialt palju žirinovskilasi, kes püüavad Venemaa rahvaid tülli ajada?

Teie poole pöördus Ivan, kes mäletab sugulussidet, loodab Teie peale ja ootab Teilt teenistust Venemaa heaks.

Ersa keele päästefondi esimees
Grigori Mussaljov