Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartus valmisid maailmakongressi meediasektsiooni soovitused

29.05.2007

23.-25. maini toimus Tartus soome-ugri meediaseminar, kus Karjala, Komi, Marimaa, Udmurtia ja Permi krai ajakirjanikud töötasid välja eeloleva V Soome-ugri maailmakongressi meediasektsiooni soovitused.

Seminari korraldas MTÜ Fenno-Ugria Asutus, selle viisid läbi maailmakongressi meediasektsiooni kaasesimehed Rein Sikk Eesti Päevalehest ja Komi ajakirja Art peatoimetaja Galina Butõrjova. Ajakirjanikele pidas loengu ka Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus, kes rääkis tsensuurist ja toimetamisest.

Ajakirjanikud pöörasid soome-ugri rahvuskeelse meedia probleeme arutades tähelepanu telesaadete mahu vähenemisele monopoli omava Venemaa riikliku teleraadiokompanii võrgustikus, samuti nende saadete nihutamisele ebasobivale eetriajale.

Samuti oli fookuses elektrooniline meedia ja internet. Soomlane Seppo Lallukka tegi üritusele saadetud kirjas ettepaneku luua Venemaa soome-ugri kultuurikeskuse baasil soome-ugri rahvaste digitaalarhiiv, kuhu saaks koguda saateid ja filme.

Seminaril arutati veel keele ja haridusküsimusi.

Allikas: Finnougoria

V Soome-ugri maailmakongressi meediasektsiooni soovituste projekt