Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Koolasaamid said kaitsva seaduse

25.06.2008

Murmanski volikogu võttis oma 24. juuni istungil eeldatavalt vastu nn saami seaduse, mis annab põlisrahvale õiguse saada toetust keele õpetamiseks ja abi saami kogukondadele.

Seadus “Riiklikust toetusest Põhja põlistele väikerahvastele Murmanski oblastis” võeti vastu kujul, et toetust võivad saada ainult saamid, kõigile teistele põhjapiirkonnas elavatele ning põdrakasvatuse, jahi ja kalapüügiga tegelevatele inimestele see õigusakt ei laiene.

Mõned volikogu saadikud taotlesid soodustusi ka Murmanski oblastis elavatele neenetsitele ja ižmakomidele, kuid nood saabusid Koola poolsaarele alles 19. sajandil ning pole seetõttu seadusmääratluse järgi kohalikud põlisrahvad.

“See seadus vastab suurele osale saami kogukondade ootustest,” kommenteeris saami seadust Murmanski oblasti Põhja põliste väikerahvaste keskuse direktor Andrei Agejev.

Allikas: Murman