Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-Vene kodanikefoorum: demokraatiat ning keelelisi ja kultuurilisi õigusi ei saa eraldada

"Demokraatiat ning keelelisi ja kultuurilisi õigusi ei saa üksteisest eraldada," teatas Soome-Vene kodanikefoorum Hantõ-Mansiiskis korraldatud viienda soome-ugri rahvaste 5. maailmakongressi lõpupäeval laiali saadetud avalduses.

Foorumi esindajad tõdevad oma pöördumises, et soome-ugri liikumine on tõusnud kongressi arusaamatuste tõttu esimest korda üleeuroopalisse teadvusesse, mis räägib ka liikumise poliitilise tähenduse tõusust. 

Avalduses nenditakse, et euroopalikest väärtustest rääkimist peetakse Venemaal üha enam provokatsiooniks, seda tõendavad ka Ilvese ja Eesti vastu kongressil toimunud rünnakud.

Samuti on avalduses märgitud, et Venemaa juhtkonnas ei kiideta heaks Euroopa Liidus kasvavat huvi toetada Venemaa soome-ugri rahvaste keelelisi ja kultuurilisi õigusi.

Avalduses tunnustatakse Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõttu, kus oli esile tõstetud Euroopa Liidu rolli väikerahvaste keelte õiguste kaitsjana, keele ja kultuuri õitsengu seotust demokraatliku ja vaba ühiskonnaga ning rahvuslikke ja geograafilisi piire ületavate euroopalike ja universaalsete väärtuste olulisust.

Soome-vene kodanikefoorum peab oma pöördumises tähtsaks, et soome-ugri liikumine toimiks aktiivselt ka iga nelja aasta tagant toimuvate maailmakongresside vahel. Venemaa vastasseisust hoolimata Helsingisse jäänud Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee peab avalduse kohaselt jälgima täpselt keeleliste ja kultuuriliste õiguste toimimist ja vajadusel astuma julgesti välja nende õiguste rikkumise korral, samuti toetama tähtsaid rohujuure-tasandilisi projekte nagu soome keelepesa.

Soome-vene ühiskonnafoorumit esindas kongressil kirjanik Jarkko Tontti, kes kuulus Soome delegatsiooni. Vaatlejatena olid kohal ka ühiskonnafoorumi esimees, rahvasaadik Heidi Hautala ja aseesimees, Soome PENi esimees Jukka Mallinen.

2007. aasta algul asutatud Soome-Vene kodanikefoorumi (Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi) eesmärgiks on arendada Soome ja Venemaa kodanike ja rahvaste vahelist koostööd, toetades kodanikeühiskonna arengut demokraatia, inimõiguste ja sõnavabaduse tugevdamiseks Venemaal. Kodanikefoorum toetab Venemaa kodanikeühendusi,  kutsub nende esindajaid Soome, korraldab visiite Venemaale ja tegeleb informatsiooni levitamisega.

Allikas: Soome-vene kodanikefoorum

Jarkko Tontti: +358 400 784 313
Heidi Hautala +358 50 511 3129
Kerkko Paananen +358 44 070 7710